Súťaže z INF

Súťaže prebiehajúce v šk. roku 2017/2018

Súťaž iBobor - informatický bobor. Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve a odvtedy sa rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

Súťaž Zenit v programovaní - Školské kolo ZENITu v roku 2017/2018 sa bude konať 18. októbra 2017. Tešíme sa na vašu účasť!

KSP - Korešpondenčný seminár z programovania je súťaž v riešení algoritmických úloh, určená pre žiakov stredných škôl. Pozostáva z troch rôzne obtiažnych kategórií. Vždy v septembri a vo februári začíname odznova a môžeš sa zapojiť aj ty. Po každom polroku pozývame najúspešnejších riešiteľov na sústredenie.