Súťaže z INF

Súťaže prebiehajúce v šk. roku 2017/2018

Súťaž iBobor - informatický bobor. Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve a odvtedy sa rozšírila do ďalších európskych krajín. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov.

Súťaž Zenit v programovaní je súťaž "Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť" zameraná na programovanie, je určená žiakom SŠ, SOŠ a gymnázií, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné-teoretické vedomosti, schopnosti a zručnosti v programovaní .

KSP - Korešpondenčný seminár z programovania je súťaž v riešení algoritmických úloh, určená pre žiakov stredných škôl. Pozostáva z troch rôzne obtiažnych kategórií. Vždy v septembri a vo februári začíname odznova a môžeš sa zapojiť aj ty. Po každom polroku pozývame najúspešnejších riešiteľov na sústredenie.

Olympiáda v informatike

Je predmetová olympiáda pre stredoškolákov. OI má na Slovensku už vyše tridsaťročnú tradíciu. Jej prvých 21 ročníkov prebehlo ako kategória P Matematickej olympiády, od roku 2006 je samostatnou súťažou.

Úspešní riešitelia OI sú na slovenských univerzitách na vysokoškolské štúdium spravidla prijímaní bez prijímacích pohovorov. Najlepší riešitelia navyše získavajú možnosť zúčastniť sa medzinárodných prípravných sústredení a reprezentovať Slovensko na medzinárodných programátorských súťažiach (IOI a CEOI).

Víťazi Olympiády v informatike každoročne reprezentujú Slovensko na Medzinárodnej olympiáde v informatike (IOI). Za 27 rokov konania tejto medzinárodnej súťaže získali slovenskí žiaci 27 zlatých, 38 strieborných a 26 bronzových medailí. V historických tabuľkách Medzinárodnej olympiády je Slovensko siedmou najlepšou krajinou sveta. Počtom a kvalitou získaných medailí je OI na Slovensku najúspešnejšou z predmetových olympiád.