Maturita z INF

Cieľové požiadavky na maturitu pre maturantov.

Cieľové požiadavky pre na maturitu pre tretí ročník štvorročného štúdia a pre siedmy ročník osemročného štúdia.