Vyučujúci

Mgr. Daniel Antalík 
Matematika - Geografia - Informatika

Mgr. Jarmila Komorová
Matematika - Fyzika - Informatika

Mgr. Veronika Štefániková
Fyzika - Informatika

PaedDr. Milan Trnka
Informatika - Geografia

Mgr. Ing. Peter Valachovič
Informatika - Katolícke náboženstvo