Výsledky súťaží

iBobor 2018/2019

V dňoch 12.11.2018 - 16.11.2018 sa na našej škole koná informatická súťaž iBobor. Všetkým súťažiacim držíme palce.

Zenit v šk. roku 2018/2019

Dňa 16. 10. 2018 sa na našej škole konalo školské kolo programátorskej súťaže Zenit. V kategórii A súťažili žiaci: Martin Repka  III.C. Rudolf Bezák III.C, Juraj Zalabai oktáva A, Jozef Vörös oktáva A. V kategórii B súťažili Martin Labat II.B a Miriam Watterova II.B.

ProFIIT 2018

ProFIIT je súťaž v programovaní pre žiakov stredných škôl. Cieľom súťažiacich je vytvoriť počítačové programy ako správne riešenia čo najväčšieho počtu problémov a prostredníctvom elektronického systému ich odovzdať v čo najkratšom čase. Našu školu  vo finále súťaže reprezentovali žiaci septimy A Juraj Zalabai a Jakub Brázdil.

Olympiáda v informatike

Dňa 23.1.2018 sa konalo krajské kolo 33. ročníka Olympiády v informatike. Z našej školy sa stal úspešným riešiteľom Filip Masár, z triedy oktáva A, ktorý postúpil do celoslovenského kola. Filipovi blahoželáme a držíme palce.

Dňa 21. 3.2018 - 24. 3. 2018 sa konalo celoštátne kolo Olympiáde v informatike. Náš žiak Filip Masár sa stal úspešným riešiteľom. Filipovi blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

Zenit

Dňa 18. 10. 2017 sa na našej škole konalo školské kolo programátorskej súťaže Zenit. Do krajského kola postúpili žiaci z oktávy A - F. Masár a D. Greksa. Súťažiacim blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.

Dňa 28. 11. 2017 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit. Žiak F. Masár obsadil 3. miesto a žiak F. Greksa 10. miesto. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

iBobor 2017/2018

Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom blahoželáme.

Na našej škole sa v dňoch 7. 11. 2016-11. 11. 2016 konal 11 ročník celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Z našej školy sa vo všetkých kategóriách zapojilo spolu 180 žiakov. Najväčší počet bodov v daných kategóriách získali:

Kategória Drobec - Karolína Sofia Frivaldská, 3. ZŠ - 100. perc. Laura Vaňová, tretia ZŠ -  100. percentil

Kategória Bobrík - Ondrej Spišák, piata  ZŠ - 97. percentil

Kategória Benjamín - Samuel Hlavatý, sekunda A - 97. percentil

Kategória Kadet - Simona Skaličanová, kvarta A - 91. percentil

Kategória Junior - Samuel Ivančík, sexta A - 97. percentil

Kategória Senior - Jakub Čurilla, septima A -  99. percentil